Română

Introduce aquí el subtítular

Contextul proiectului WISE

În contextul Strategiei Europa 2020, antreprenoriatul este văzut ca un mijloc de stimulare a ocupării forței de muncă și, în special, de atingere a obiectivului european de ocupare a forței de muncă de 75% pentru femei și bărbați în întreaga UE până în 2020. OCDE și Comisia Europeană își propun să construiască mai multe economii și societăți incluzive, întreprinderile sociale leagă crearea de valoare economică de cea socială și joacă un rol cheie în transformarea acesteia într-o realitate. Acest tip de întreprinderi creează noi locuri de muncă, sunt un vehicul pentru furnizarea de servicii eficiente, sporesc participarea cetățenilor în comunitățile lor și transformă ideile inovatoare în acțiune în beneficiul societății (Boosting Social Enterprise Development, OECD / Uniunea Europeană, 2017 ).

Inegalitatea de gen continuă să fie o problemă semnificativă la nivel mondial. La nivel global, femeile și fetele prezintă un risc mai mare de sărăcie, violență și abuz decât bărbații. Este mai puțin probabil să conducă afaceri sau să fie în poziții de conducere; și în medie câștigă cu 75% mai puțin decât bărbații. Întreprinderea socială este o sursă subutilizată pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, într-adevăr, la nivel global, doar 29% din organizațiile pentru drepturile femeilor folosesc activități de generare a veniturilor. Mulți nu au informații, competențe, instrumente și resurse pentru a profita de întreprinderea socială. În Marea Britanie, întreprinderea socială oferă mai multe oportunități de leadership pentru femei, într-adevăr, 40% dintre întreprinderile sociale au o femeie lider față de 18% din întreprinderile cu scop lucrativ (Sursa: Raportul British Council 2017).


Proiectul

Proiectul WISE își propune să creeze oportunități de leadership pentru femei în domeniul antreprenoriatului social și să abordeze segregarea bazată pe gen în mediile de lucru pentru a îmbunătăți egalitatea de șanse. Pentru aceasta, un grup de parteneri din întreaga Europă s-au reunit pentru a obține diferite rezultate și a dezvolta activități destinate grupului țintă și celor care lucrează cu acesta.

Doriți să aflați mai multe? Explorați secțiunile de mai jos! 


Obiective: 

  • Să încurajeze incluziunea socială a femeilor din toate mediile etnice, de credință și sociale, pentru a crește capacitatea lor de angajare, dezvoltarea competențelor, educația antreprenorială și finalizarea ideilor inovatoare de afaceri sociale, oferind un spațiu sigur pentru a deveni membri activi ai societății.
  • Să capaciteze educatorii pentru adulți prin activități de consolidare a capacităților menite să le echipeze cu instrumente inovatoare pentru a veni in întâmpinarea provocărilor pe care le au femeile și pentru a sprijini și a facilita crearea de întreprinderi sociale.
  • Să promoveze dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă a culturilor prin asigurarea diversității culturale a participanților.

Beneficiari:

Femeile din grupuri marginalizate care aspiră să devină antreprenori sociali

Proiectul va utiliza diferite abordări pentru acest grup țintă: lucrul cu colegii, accesarea oportunităților de leadership în sistem de mentorat, îmbogățirea cunoștințelor despre subiect și metodologie prin participarea la dezvoltarea rezultatelor intelectuale, focus grupuri și activități de pilotare, dobândirea de abilități în activități antreprenoriale, creșterea încrederii în sine , creșterea abilităților digitale și a conștientizării digitale.

Femei lideri de afaceri din intreprinderi sociale 

Colaborarea lor în cadrul proiectului le va îmbunătăți relațiile cu alte femei antreprenor din întreaga UE, câștigând noi resurse și consolidând angajamentul cu întreprinderile și organizațiile locale care stimulează dezvoltarea, obținând astfel mai multă vizibilitate pentru propria afacere. Femeile antreprenor își vor spori participarea activă și vor promova un angajament pozitiv în cadrul comunităților lor.

Educatorii adulți

Satisfacția acestui grup țintă va crește la locul de muncă datorită unui dialog și a unei colaborări sporite cu colegii și a unei motivații intrinseci suplimentare pentru experimentarea unor noi zone de interes ca practicant. De asemenea, își vor îmbunătăți abilitățile în domeniul formări profesionale pentru adulti, in mod special pentru antreprenoriat. 

Organizatii participante 

Toate organizațiile implicate în proiect vor realiza o colaborare mai puternică la nivelul UE și o calitate îmbunătățită a proiectelor UE în fazele de pregătire și implementare.

Furnizorii de formare 

Alte oportunități de a insera programe privind gândirea critică în alte entități de formare, dezvoltând astfel o colaborare, un dialog deschis și totodată o implicare pe măsură.


Activități și rezultate:

În general, proiectul WISE va dezvolta un program inovator și colaborativ la nivelul UE de formare profesională continuă (CPD-Continuing Professional Development) -(dezvoltare profesională continuă) privind dezvoltarea competențelor, educația antreprenorială și finalizarea ideilor de afaceri care să permită educatorilor adulți ca prin activități de consolidare a capacităților să-i echipeze cu instrumente mai bune de abordare a diversității în sesiunile lor și să capaciteze femeile, în special din mediul de migranți sau marginalizat să lucreze în medii multiculturale.

Fiecare fază a proiectului (pregătire, implementare, diseminare și continuare ) va fi gestionată eficient pentru a îndeplini obiectivele propuse și rezultatele așteptate. Pe durata de viață a proiectului și după finalizarea acestuia, parteneriatul va asigura următoarele rezultate:

  1. Capacități sociale și antreprenoriale mai puternice ale femeilor migrante, sau din medii marginalizate prin dezvoltarea și exploatarea cunoștințelor și abilităților existente, de ex. datorită diversității lor culturale, care oferă posibilități pentru activități generatoare de venituri.
  2. Dezvoltarea unui set inovator și de calitate de formare CPD pentru educatorii adulți cu privire la dezvoltarea competențelor, educația antreprenorială și finalizarea ideilor de afaceri inovatoare.
  3. Competențele și cunoștințele consolidate ale educatorilor adulți și ale mentorilor /coachilor pentru afaceri legate de formarea antreprenorială pot contribui la capacitarea femeilor, în special a celor din medii de migrant, sau medii defavorizate, care se confruntă cu discriminări și provocări suplimentare în accesul lor la educație și pe piața muncii.

  4. Incurajarea incluziunii femeilor din toate mediile etnice, de credință și sociale. 

  5. Îmbunătățirea înțelegerii interculturale prin promovarea învățării reciproce între cultura femeilor migrante și cea a comunităților locale.

  6. Creșterea capacității prin mobilități de învățare, schimb de bune practici între femeile antreprenor sociale existente și organizațiile participante la nivel local, național și UE, cu formare referitoare la la modul de consolidare a relațiilor pozitive între întreprinderile sociale existente.

Rezultatele create vor fi monitorizate și vor putea fi adoptate cu ușurință și după durata proiectului. În acest fel, educatorii pentru adulți și mentorii din domeniul afacerilor împreună cu actorii interesați, în special personalul altor centre de formare și factorii de decizie vor fi implicați activ în proiect. Mai mult, faza de pilotare și programul de monitorizare și evaluare care vor fi dezvoltate în timpul proiectului vor determina eficacitatea, eficiența și relevanța rezultatelor la nivelul a cel puțin 182 de femei care aspiră să devină antreprenori sociali, 60 de femei cu experiență antreprenorială socială, 30 de adulți Educatori. 


Știri: 

Citiți aici toate buletinele informative create pe tot parcursul proiectului, unde puteți găsi toate informațiile referitoare la parteneriatul WISE și activitățile pe care le desfășoară în fiecare fază a proiectului.


Parteneri: 

MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS LIMITED 

Marea Britanie

Merseyside Expanding Horizons Ltd (MEH) înființată ca o organizație de voluntariat din sectorul comunitar și care lucrează în domeniul incluziunii sociale în Merseyside și este un factor de interes cheie și un organism de sprijin influent. MEH se concentrează pe incluziunea socială prin parteneriat pentru a furniza proiecte de sprijinire a persoanelor defavorizate în ocuparea forței de muncă, formare profesională și auto-angajare și dezvoltare de întreprinderii sociale prin-o gamă largă de metodologii de învățare informală, oferind servicii și sprijin unor grupuri excluse. MEH a stabilit legături cu asociații, organizații din sectorul public și factorii de decizie care lucrează în cadrul educațional pentru tineri și adulți, sprijinind o serie de inițiative regionale pentru a oferi support persoanelor excluse de la învățare și de pe piața muncii. La nivelul UE și local, MEH are o bogată experiență în sprijinirea persoanelor din medii defavorizate pentru a participa pe deplin în societate prin învățare. MEH a dezvoltat parteneriate UE puternice și are experiență în dezvoltarea și adaptarea programelor și materialelor de învățare inovatoare.

GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALIZATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

Franța

GRDR Migration-Citoyenneté - Développement este un ONG internațional care lucrează din 1969 pentru a promova dezvoltarea locală a teritoriilor însoțind migranții pe teritoriul francez precum și în proiectele lor pentru regiunea lor de origine. Grdr își bazează acțiunea pe trei piloni: proximitatea la nivel local, valorificarea interdependențială la scară transnațională sau internațională, producția de cunoștințe pe și pentru teritorii. Grdr lucrează de 50 de ani în serviciul dezvoltării locale în legătură cu migrația dintre Franța (în special în 3 regiuni de imigrare unde Grdr a înființat sucursale: Île-de-France, Haut-de-France și Normandia Superioară) și Africa de Vest, unde Grupul este prezent în 4 țări din Africa de Vest (Senegal, Mali, Mauritania și Guineea Bissau). Acțiunea Grdr este structurată în jurul a două axe principale: mobilitatea umană și guvernarea cetățenească a teritoriilor. Echipa Franța / Europa lucrează pentru a promova integrarea și incluziunea socială a imigranților din țările în curs de dezvoltare. În Franța, Grdr colaborează cu organizații de educație pentru dezvoltare, educație populară, în domeniul artistic, pentru a promova deschiderea către celălalt și pentru lumea tinerilor, pentru a schimba atitudinile față de migrație și pentru a lupta împotriva stereotipurilor și discriminărilor.

MAGENTA CONSULTORÍA

Spania

Magenta Consultancy este o firmă de consultanță în proiecte educaționale și europene, creată în 2003 și specializată în promovarea egalității de gen și a dezvoltării sociale la nivel regional, național și european. Grupul țintă este reprezentat de toate generațiile. Magenta lucrează în domeniul învățământului formal, al tineretului, VET, al invățământului superior și a adulților nu doar direct cu cursanții, ci și cu profesioniștii. Anual lucrează cu aproximativ 500 de cursanți / utilizatori și colaborează cu 50 de ONG-uri și 56 de consilii municipale din Asturias. La nivel internațional, Magenta găzduiește aproximativ 300 de mobilități europene de învățare datorită cooperării din cadrul rețelei sale de organizații partenere din Europa, care integrează peste 200 de instituții.

CENTRE ZA IZOBRAZEVANJE IN KULTURO TREBNJE JAVNI ZAVOD

Slovenia

Centrul pentru Educație și Cultură Trebnje este o organizație publică, înființată de municipalitate Trebnje pentru a promova și dezvolta educația adulților. Organizația are două unități: Galeria Naïve Artists și centrul de educație pentru adulți. CIK Trebnje este, de asemenea, partenerul principal al Grupului de acțiune locală Suhe krajine, Temenice in Krke (LAG STIK). LAG STIK este o asociație regională formată din reprezentanți ai instituțiilor publice (sectorul public), ai economiei (sectorului economic) și ai societății civile (sectorului privat). GAL a pregătit și a adoptat propria strategie de dezvoltare pentru perioada 2018-2023. Ghidul cheie în executarea strategiei de dezvoltare este viziunea de dezvoltare comună a zonei care apare din caracteristici și nevoi, precum și din oportunități ale zonei. GAL și Strategia de dezvoltare sunt pilonul principal al implementării abordării LEADER-CLLD. Responsabilitățile acestora includ dezvoltarea strategiilor locale, sprijinirea rețelelor părților interesate și evaluarea și aprobarea proiectelor individuale LEADER. Sarcina GAL este de a asigura executarea strategiei sale locale de dezvoltare și de a adopta decizia de gestionare a fondurilor din programul FEADR și FEDR.

ANUP-INTERNAȚIONAL

România

ANUP-INTERNATIONAL (Asociația Universităților Populare Românești-International) este un ONG creat în 2006 ca organizație specializată în proiecte europene în cadrul Phare, Leonardo da Vinci, Socrates, LL-Programs, Justice, Erasmus + care se ocupă de educația adulților. Acesta derivă din ANUP ca rezultat al dezvoltării și expertizei în domeniul educației europene pentru adulți. Funcționează în principal cu cea mai mare rețea structurată de educație a adulților din România-ANUP-, atât în ​​zonele urbane, cât și în zonele rurale, care oferă cursuri de formare și recalificare pentru adulți pentru a le permite să se adapteze la nevoile în schimbare ale societății românești. ANUP-INTERNATIONAL menține legături puternice cu alte rețele și organizații, atât guvernamentale, cât și neguvernamentale, lucrează în domeniul educației permanente, cum ar fi: organizații profesionale, întreprinderi, agenții de muncă la nivel național și local, pentru a facilita integrarea adulților pe piața muncii, inclusiv Agenția noastră națională pentru programe comunitare de formare profesională și educație a adulților care organizează sesiuni de diseminare lunare pe mai multe domenii.

PROMIMPRESA SRL

Italia

Promimpresa srl ​​este o companie privată care oferă și promovează servicii pentru șomeri, actori publici interesați și companii. Sediul central al companiei este situat în San Cataldo, dar compania are sucursale și în Palermo, Gela, Bologna și Mantova. Serviciile oferite de Promimpresa includ: -Programele de formare pentru șomeri (adică învățământ profesional) - Recrutarea (Agenția pentru ocuparea forței de muncă pentru activități de cercetare și recrutare, acreditat de Ministerul Muncii din Italia) - Cursuri on-line (Promimpresa este un centru) de învățare al Universității Telematice "Pegaso").

Contactați-ne

MEH (Marea Britanie)

staceyrobinson@expandinghorizons.co.uk

GRDR (Franta)

benoit.arrachart@grdr.org

Magenta Consultoría (Spania)

magenta@magentaconsultoria.com

CIK (Slovenia)

lucija.skrabec@ciktrebnje.si

ANUP International (România) 

ileanaboeru@yahoo.com

Promimpresa (Italia)

emanuela.riggi@promimpresa.it 


''Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.''